collar

n 1 ukosi, kola. 2 ukanda wa shingo ya farasi/mbwa. 3 mkwiji, skafu, kashda. ~ -stud n kifungo, kibanio. 4 kiungo cha chuma cha kuungia mabomba. 5 ~ -bone n mtulinga. vt 1 kamata the police ~ed the thief polisi alimkamata mwizi. 2 (dated, colloq) chukua bila ruhusa.