cohort

n 1 (in ancient Roman Armides) divisheni. 2 kundi la watu waliofungamana. 3 mwenzi, rafiki.