cohere

vi 1 (of parts or whole) ambatana, shikamana, fungamana. 2 (of arguments) fuatana kwa taratibu, chukuana, patana. coherence n. coherent adj 1 -a kuambatana, -a kufungamana. 2 -a kuchukuana (of speech) -a wazi,-enye kueleweka. cohesion n mwambatano, mshikamano; hali ya kuendelea kushikana pamoja. cohesive adj.