cognac

n brandi (ya Kifaransa). cognate adj 1 ~ (with) -enye asili au chanzo kimoja (k.m. viumbe, lugha). 2 inayohusiana (na). n 1 neno lenye uhusiano na neno jingine. 2 (pl) cognacs n jamaa wa damu. 3 (gram) ~ object n shamirisho yenye mzizi mmoja na kitenzi (k.m. ota ndoto).