cocoa

n kakao. ~ bean n kokwa za kakao. ~ nib n kotiledoni ya kakao.