coco

n (also ~ palm, ~nut palm) mnazi. coconut n nazi. green ~nut n dafu; koroma ~ leaf kuti; (for thatch) makuti ya mbale, makuti ya viungo; (for screen, enclosure) makuti ya kumba, makuti mazimi (fibre,) ~ coir makumbi (cleaned fibre) usumba ~ shell kifuu ~ oil mafuta ya nazi ~shoot kitale ~ grate chicha ~ milk tui which accounts for the milk in the ~ nut (joc) sasa yote imeelezwa.