cochineal

n kochinili: rangi nyekunduinayotokana na kochinili jike.