cob

n 1 (corn) bunzi, guguta. 2 farasi mfupi mnene. 3 kotwe dume.