co

- pref 1 mshiriki katika kazi, mwenzi ~ editor mhariri mshiriki ~wife mke mwenza. 2 pamoja na, -a mchanganyiko wa vitu viwili ~education shule ya mchanganyiko. coadjutor n 1 mshirika katika kazi; msaidizi, mwenzi. 2 (rel) msaidizi wa askofu. coaxial adj -enye mhimili wa pamoja.