co-respondent

n mshitakiwa mwenzi (kwa kuzini na mume/mke wa mshitaki katika daawa ya talaka).