clutch

clutch

1 vt ~ (at) 1 kamata imara, fumbata, shika. 2 ~ at jaribu kukamata a drowning man will ~at any straw mfa maji haachi kutapa n 1 kukamata, mfumbato. 2 klachi.

clutch

2 n jumla ya mayai yanayoatamiwa; idadi ya makinda yaliyototolewa.