clove

clove

1 n garlic ~ kidole cha kitunguu saumu.

clove

2 n 1 mkarafuu. 2 karafuu,