cloud

n 1 wingu; mavundevunde. ~ bank n mawingu mazito yaliyo chinichini. ~-burst n tufani ya mvua. ~capped adj -lofunikwa na mawingu. 2 (of mass of things moving together) kundi. ~ of bees kundi la nyuki. 3 (of smoke, dust, sand) ghubari. 4 jambo linalotia hofu, wasiwasi, tishio, n.k. the ~ of hunger tishio la njaa. 5 utusitusi ulio kwenye uoevu au kioo. have one's head in the ~s (fig) wa ndotoni, - wa mbali kimawazo. 6 fifisha age has ~ed his memory umri umefifisha kumbukumbu yake. vt 1 tia kivuli/giza, ficha mwangaza it has ~ed over kumetanda. ~ up/over tanda, funika (na mawingu) ~ed her eyes machozi yalimlengalenga. 2 (aggrieve) kanganya, vunga, huzunisha. 3 (defame) aibisha, tweza, pata huzuni. cloudy adj. cloudless adj. cloudiness n.