close

3 vt,vi funga ~ the doors funga milango; (fig) -fa. closed book n fumbo, jambo lisiloeleweka, uchawi; jambo lililokwisha. ~ accounts funga hesabu. 2 ~ one's eyes funga, fumba macho, -totia maanani, jifanya huoni ~ a debate maliza mjadala. ~ down funga (duka n.k.). ~ up sogeza/ziba kabisa. 3 fungika, fumbika, jifunga the theatre ~s on Monday thieta hufungwa kila Jumatatu. 4 songa, kubali. ~ with (agree) kubali, patana, -wa karibu; (of war) ~ with the enemy anza kupigana. ~ with the land karibia pwani. closed circuit n -a nyaya maalum. closed shop n wanachama (tu); (of a shop etc) fungwa. ~ in -wa fupi the days are closing in siku zinakuwa fupi (of radio) maliza matangazo. ~ in/on/~ d upon zingira na shambulia the enemy ~ d upon us adui alituzingira na kutushambulia n mwisho, hitimisho at the ~ of the day jioni at the ~ of this century mwisho wa karne hii draw/bring something to a ~ maliza.