click

2 vi (sl) 1 eleweka the point suddenly ~ed up wazo lilieleweka. 2 elewana mara moja.