clause

n (gram) kishazi. 2 (leg) sharti; mlango, sura moja katika mapatano au sheria, ibara attestation ~ ibara ya ushuhuda.