clash

n 1 mgongano. 2 mapigano, makinzano, mabishano, mapambano. vt,vi 1 gonganisha, pambanisha; gongana, pambana; ingiliana. the two weddings ~ed harusi hizo mbili ziliingiliana. 2 (oppose) ~ with kinzana (na), umana (na) colours that ~ rangi zisizooana.