clamour

n makelele, ghasia, (hasa ya watu wanaolalamika kwa hasira au wanaodai haki). vi, vt fanya makelele/ghasia. ~ for piga kelele kwa ajili ya kitu fulani the troops were ~ing to go home majeshi yakipiga makelele kutaka kwenda nyumbani. ~ against something pinga jambo kwa kupiga kelele. clamorous adj -a makelele, -a ghasia. clamp1 n klempu, kibanio; (naut.) kipingo. vt bana, kaza, funga kwa gango. ~ down (on) (colloq) bana, tia shinikizo (ili kuzuia kitu); -wa mkali. ~ down n kubanwa.