clack

vi fanya kishindo; alika. n 1 kishindo. 2 mwaliko.