civilization

n ustaarabu; hali bora ya kuishi the ~ of Egypt ustaarabu wa Misri. civilize vt staarabisha.