circumstance

n (usu pl) 1 hali, hali ya mambo the ~s do not permit it hali hairuhusu. under good ~ you can see the island hali (ya hewa) ikiwa nzuri unaweza kuona kisiwa. in/ under the ~s kwa hali ilivyo under no ~s kamwe, kwa hali yoyote ile. 2 mazingira you must know the ~s of the crime huna budi kufahamu mazingira ya jinai. 3 jambo you have overlooked one ~ umesahau jambo moja. circumstantial adj 1. (of description) -enye kueleza habari zote. 2 ~ evidence ushahidi usio kizibiti. ~ly adv.