circumscribe

vt 1 zungushia mstari. 2 wekea mipaka; zuia. circumscription n 1 kuweka/wekewa mipaka. 2 (coins) mwandiko (unaozungukia sarafu).