circulate

vt,vi 1 zunguka blood circulates in the body damu inazunguka mwilini. 2 (spread) enea; eneza, vumisha the news ~d rapidly habari zilienea haraka circulating library maktaba (ya kuazimisha vitabu). circulation n 1 mzunguko (agh wa damu). 2 uenezaji, usambazaji. 3 jumla ya magazeti yanayouzwa kila toleo. circulatory system n mfumo wa mzunguko wa damu.