cinchona

n (bot) mkwinini: jamii ya miti ambayo magome yake hutumika kutengenezea dawa kama kwinini n.k.