cicerone

n gambera, kiongozi (wa kuonyesha na kuelezea sehemu za kuvutia/kitalii).