chrism

n (rel) krisma: mafuta matakatifu ya ibada nyingine za Kikristo.