chlorophyll

n klorofili: kemikali ya rangi ya kijani ipatikanayo katika mimea.