chloride

n kloridi ~ of lime shabu (hutumika kusafishia maji na kuua vijidudu).