chill

n mzizimo take the ~ off something pasha moto kidogo. 2 homa ya baridi. 3 (fig) fadhaa, kuvunjika moyo cast a chill over vunja moyo, poozesha adj 1 -a mzizimo a ~ breeze upepo wa baridi. 2 sio -a kirafiki a ~ welcome makaribisho yasomlahaka. vt,vi 1 tia baridi, zizimisha. 2 (depress) vunja moyo, fadhaisha. 3 zizima, geuka kuwa baridi. chilly adj 1 -a mzizimo. 2 (of person) -baridi, asiye rahisi kufanya naye urafiki.