chief

adj -kuu, -enye cheo cha juu kabisa. C~ Justice n Jaji Mkuu; -a kwanza (kwa umaarufu). the ~idea wazo kuu. chiefly adv hasa, aghalabu. n 1 mkuu wa kundi; idara au shirika n.k. 2 mtemi, kiongozi, chifu. Commander -in- C~ n Kamanda Mkuu, Amiri Jeshi. C~ of Staff Mnadhimu Mkuu. in ~ /~ly adv hasa, aghalabu. chieftain n mtawala wa jadi, mtemi. chieftaincy n utemi.