chicken

n 1 kifaranga don't count your ~s before they are hatched usinunue mbeleko na mwana hajazaliwa. 2 (fig) (also spring ~) msichana mzuri. she is no ~ amezeeka, si kijana. 3 (used mainly by children) joga. ~ hearted/ livered adj joga. ~ out of acha kufanya kwa sababu ya woga. 4 nyama ya kuku. ~ feed n chakula cha kuku; (fig) kitu kisicho na thamani. chickenpox n tetekuwanga. ~ -run n uga wa kuku.