chicanery

n ulaghai wa kisheria, hila, werevu, udanganyifu; hoja potofu.