cherish

vt 1 tunza, lea, hifadhi kwa upendo mkubwa. ~ illusions fuga/ ishi na matumaini/hisia/njozi.