cheque

n cheki, hundi; (draft) hawala. cross a ~ funga hundi. travellers ~ n hundi ya wasafiri. dishonoured ~ n cheki iliyokataliwa. ~-book n kijitabu cha hundi.