cheep

vi lia (kama makinda ya ndege yaliavyo). n mlio wa namna hii.