cheap

adj 1 rahisi, bahasa. go ~ uzwa rahisi. on the ~ (colloq) rahisi, bila shida, kwa bei tupa. 2 hafifu, isiyo na thamani, duni. cheapjack adj hafifu, duni. 3 -sio ungwana; -sio staarabu; -sio aminifu. feel ~ ona haya/aibu. hold ~ dharau, dunisha. make oneself ~ jihakirisha, jishusha hadhi, jidhalilisha. 4 -a kilemba cha ukoka. ~ flattery kilemba cha ukoka. 5 ~ gibe utani mbaya n urahisi (of price) dirt ~ rahisi mno. cheaply adv kwa urahisi he got off ~ly aliupatia. cheapness n. cheapen vt,vi shuka/shusha thamani, pungua/punguza bei. 2 vunjia heshima, dhalilisha, fakirisha don't ~ yourself usivunje heshima yako, usijivunjie heshima, usijidhalilishe. cheapskate n (sl) bahili; mnyimi.