charnel-house

n nyumba ya kuhifadhia maiti au mifupa.