charisma

n 1 haiba kubwa. 2 kipaji (kitolewacho na Mungu). charismatic adj.