chapter

n 1 sura; mlango, somo a ~ of accidents mfululizo wa ajali to the end of the ~ mpaka mwisho kabisa wa mlango. ~ and verse rejeo kamili. 2 (rel) mkutano wa mapadri. 3 tawi, kikundi cha chama n.k. 4 enzi.