chaplet

n 1 taji la maua. 2 tasbihi. 3 mtungo wa shanga.