chap

chap

1 vi,vt chubuka, pasuka; chubua, pasua the skin of my hands is ~ped ngozi ya mikono yangu imepasuka. n mchubuko.

chap

2 n (sl) mtu (mwanamme), jamaa a funny/queer ~ mtu wa ajabu young ~ kijana a good ~ mtu mwema.

chap

3 n taya ya chini (hasa ya mnyama k.m. nguruwe); mashavu. lick one's ~s ngojea kwa shauku/hamu kubwa. ~/crest fallen adj -lokata tamaa, -sohali.