chant

vt imba ~ somebody's praises (fig) sifia, sifu fulani kila mara. n 1 mkarara, uimbaji wa zaburi. 2 (of crowd) kurudia kuimba.