chancellery

1 nafasi/idara/nyumba ya Mkuu. 2 ofisi ya ubalozi.