chagrin

n hangaiko/uchungu wa moyo (kwa sababu ya kushindwa, kufanya kosa n.k.). vt huzunisha.