cesspit

n (also cesspool) n 1 shimo la maji machafu. 2 (fig) mahali pachafu ~ of iniquity mahali palipojaa maovu.