certain

adj 1 yakini, -a hakika, bila shaka make ~ hakikishia feel ~ -wa na uhakika for ~ kwa yakini, hakika. 2 fulani a ~ place mahali fulani a ~ man mtu fulani. 3 kidogo; kiasi there was a ~ doubt about his health kulikuwa na shaka kidogo kuhusu afya yake to a ~ degree kwa kiasi fulani. 4 (fixed) maalum. 5 (inevitable) -a hakika; hapana budi he is ~ to go ana uhakika wa kwenda he is ~ to die ni lazima afe. certainly adv bila shaka. ~ly not! la hasha, katu! hata! certainty n 1 hakika, yakini it is a dead ~ty ni hakika kabisa, hakuna shaka yoyote. 2 jambo linalokubalika; jambo linaloelekea kuwa hakika. for a ~ty kwa hakika.