ceremonious

adj 1 -a sherehe; -a ibada, -a mviga. 2 -a kupenda utaratibu/itifaki/uungwana. stand on ceremony shikilia mno utaratibu. ceremony n 1 mviga/utaratibu/ vitendo maalumu (agh. vinavyo- ambatana na dini/ibada n.k.) katika sherehe (k.v. arusi, maziko, uzinduzi wa jengo, tambiko nk.). 2 kawaida za desturi na za kiungwana. Master of ceremonies n Mfawidhi wa sherehe. ceremonial adj -a kufuata utaratibu maalum (hasa wa dini, ibada n.k.) rasmi, -a sherehe. n utaratibu rasmi, sherehe n.k., taadhima, utaratibu. ceremoniousness n.