cerebral

adj 1 -a ubongo. 2 -enye kutumia akili tu. ~ palsy n (med) ugonjwa wa kupooza. cerebellum n ubongonyuma. cerebration n ufanyaji kazi wa ubongo, kufikiri. cerebro-spinal adj (anat) -a ubongo na uti wa mgongo. cerebro-spinal meningitis (fever) n homa ya uti wa mgongo. cerebrum n ubongombele.