century

n 1 karne. (muda wa miaka mia). 2 (in cricket) mabao 100.