centimetre/centimeter

n sentimita: kipimo cha sehemu moja kwa mia ya mita.